EVRICA 2.0.– Educație pentru viața de familie și responsabilizare individuală prin programe de cetățenie activă pentru tinerii din România

15-01-2016

Programul de cooperare elvețiano-român

Perioada de desfăşurare: 2015-2017

Finanţare: Grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă

Beneficiar: Fundaţia Tineri pentru Tineri

Grup ţintă:  educatori între egali, tineri/ adolescenți, elevi, consilieri școlari

Locaţii de implementare: Botoşani, Braşov, Brăila, Bucureşti, Constanţa, Dâmboviţa, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Teleorman, Tulcea, Timiş, Vaslui.

Scopul proiectului: Proiectul urmărește creșterea accesului adolescenților și tinerilor din București și 14 județe la un program structurat și complet de educație în sănătatea reproducerii și sexualității, adresat adolescenților și tinerilor

Activităţi principale:

  • Activități de management de proiect
  • Revizuirea materialelor educaționale pentru grupurile țintă
  • Formarea de echipe multidisciplinare - compuse din educatori între egali/ voluntari instruiți și consilieri școlari
  • Derularea programului de educație pentru viața de familie în unitățile școlare
  • Outreach / Caravane în mediul rural
  • Întâlniri cu autoritățile locale
______________________________________________________________________________________

EVRICA 2.0.– Educație pentru viața de familie și responsabilizare individuală prin programe de cetățenie activă pentru tinerii din România reprezintă continuarea misiunii asumate a Fundației Tineri pentru Tineri (TpT) de creștere a accesului adolescenților și tinerilor din București și 14 județe la educație și servicii prietenoase în sănătatea reproducerii și sexualității într-o abordare bazată pe echitate și drepturile omului, dar și la consolidarea capacității organizației, creșterii vizibilității obiectului de activitate și programelor derulate.

Proiectul își propune întărirea capacității operaționale a TpT pentru furnizarea programului de educație pentru viața de familie prin formarea de echipe multidiscipliniare de educatori între egali/ voluntari instruiți și consilieri școlari și derularea unui program în școală; implicarea autorităților locale în identificarea nevoilor populației de adolescenți și tineri în sănătatea reproducerii și sexualității și creșterea vizibilității intervențiilor furnizate de sectorul neguvernamental; creșterea nivelului de informare a adolescenților și tinerilor din mediul rural cu privire la comportamentul sexual responsabil.

Principalele activități prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor sunt revizuirea materialelor educaționale, formarea de echipe multidisciplinare, derularea programului în unitățile școlare, caravane în mediul rural și întâlniri cu autoritățile locale, susținute de activitatea de management (măsuri specifice de dezvoltare organizațională).

Proiectul debutează prin instruirea  a 480 educatori între egali și 150 consilieri școlari, care furnizează programul de educație pentru viața de familie către 9000 de adolescenți elevi. În plus, sunt organizate 56 de caravane în mediul rural care vizează informarea pentru reducerea riscurilor a 2800 adolescenți și tineri dezavantajați. Pentru sensibilizarea și implicarea autorităților locale, sunt organizate întâlniri la care sunt invitate și ONG-uri active în domeniu, membri ai comunității și beneficiari ai programului. Astfel, 210 reprezentanți din administrația publică locală vor înțelege necesitatea unei abordări integrate în prevenire și rolul ONG-urilor în furnizarea de programe cu impact.

EVRICA 2.0 se derulează pe parcursul a 24 luni, existând intervenții în toate regiunile de dezvoltare. Suma solicitată este de 224.830,11 CHF, la care se adaugă contribuția TpT, în valoare de 13.167,79 CHF (contribuție în numerar) și 11.800 CHF (contribuție în natură).

______________________________________________________________________________________

EVRICA 2.0 - Family Life Education and personal responsibility through active citizenship programmes for Romanian youth continues the mission statement of Youth for Youth Foundation (YfY) to increase the access of Romanian adolescents and youth from Bucharest and other 14 districts to sexual and reproductive health education and friendly services, on a human rights based approach, contributing to the capacity building of the organization, including increased visibility of the subject and developed programmes.

The project aims to strengthen the operational capacity of YfY to provide the Family Life Education Program (FLE), through the establishment of multi-disciplinary teams of peer educators and school counsellors, followed by in-school activities for adolescents. Another objective is to involve local decision-makers in the needs assessment and the development of action plans regarding the sexual and reproductive health of the local youth, together with increased visibility of the interventions provided by NGOs. The projects also targets to heighten the knowledge of adolescents and young people from the rural area regarding responsible behaviours in sexuality.

The main activities are: revising the training materials, training for the members of multidisciplinary teams, developing the FLE program in schools, outreach in the rural area and meetings with the local authorities, all sustained through the project management activities (that include specific measures for organizational development).

The project starts with the training of the 480 youth peer-educators and 150 school-counsellors that will provide the in-school program for 9000 students. Additionally, 56 outreach activities are organized in the rural area, in order to increase the knowledge and attitudes regarding risk-reducing behaviours for 2800 disadvantaged adolescents and young people. In order to sensitize and involve local decision-makers, meetings with them are organized, also with active local NGOs, community members and beneficiaries of the project. Thus, 210 local administration representatives are expected to understand the importance of the comprehensive approach in health prevention and the NGOs’ role in providing impact programmes.

EVRICA 2.0 has 24 months of implementation, with interventions in all Romanian development areas. The cash contribution of YfY is of 13.167,79 CHF, completed with the in-kind contribution of 11.800 CHF, which adds to the solicited grant of 224.830,11 CHF.