Achiziții proiect EVRICA 2.0 / Programul de cooperare elvețiano-român

15-01-2016

programul-de-cooperare-elvetiano-roman

În cadrul acestui articol vor fi publicate invitațiile de participare la achizițiile realizate în cadrul proiectului „EVRICA 2.0 - Educaţie pentru Viaţa de familie şi Responsabilizare Individuală prin programe de Cetăţenie Activă pentru tinerii din România”, proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Vă invităm să vizitați periodic această secțiune.

———-

12.05.2016

Cerere de oferte - Achiziție de Materiale tipărite

În cadrul proiectului „EVRICA 2.0 – Educaţie pentru Viaţa de familie şi Responsabilizare Individuală prin programe de Cetăţenie Activă pentru tinerii din România” – CSS 45, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă,

Fundația Tineri pentru Tineri, cu sediul în București, str. Icoanei nr. 29 A, sector 2, în calitate de Agenţie Executivă, intenționează să achiziționeze următoarele servicii de tipărire și livrare a 755 Suporturi de curs, 750 diplome, 9000 Caiete pentru elevi și 54000 de broșuri.

Invităm toți operatorii economici interesați să ne transmită oferte întocmite conform cererii de ofertă aferentă prezentei invitații până cel târziu la data de 20.05.2016, ora 10.00.

Elaborarea ofertelor, evaluarea acestora și atribuirea contractului se va face conform prevederilor cererii de ofertă și specificațiilor tehnice incluse în cuprinsul acesteia.

Descarcă de aici Cererea de oferte, precum și specificațiile tehnice minime.

Descarcă de aici Cererea de oferte în format editabil.

17.05.2016 - Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 1.

17.05.2016 - Erata nr. 1.

———-

09.05.2016

Invitație de ofertare - Rebranding, Webdesign și Servicii de comunicare și PR

În cadrul proiectului „EVRICA 2.0 – Educaţie pentru Vaţa de familie şi Responsabilizare Individuală prin programe de Cetăţenie Activă pentru tinerii din România” – CSS 45, Fundația Tineri pentru Tineri, cu sediul în București, str. Icoanei nr. 29 A, sector 2, în calitate de Agenţie Executivă, intenționează să achiziționeze următoarele servicii:

  • Rebranding organizație și programe de sănătatea reproducerii și sexualității la adolescenți și tineri și  Webdesign pentru pagina de web a organizației.
  • Servicii de comunicare și PR (imagine proiect; transpunere pe materialele tipărite și promoționale; 2 comunicate de presă/ an)

Descarcă de aici Invitația de ofertare, precum și specificațiile tehnice minime ale serviciilor.

Descarcă de aici Invitația de ofertare în format editabil.

———-

25.04.2016

Invitație de ofertare - Rebranding, Webdesign și programare / Servicii de comunicare și PR

În cadrul proiectului „EVRICA 2.0 – Educaţie pentru viaţa de familie şi responsabilizare individuală prin programe de cetăţenie activă pentru tinerii din România” – CSS 45 (denumit in continuare „proiectul”) co-finanțat de Organismul Intermediar Elveţian – Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile,

Fundația Tineri pentru Tineri, cu sediul în București, str. Icoanei nr. 29 A, sector 2 în calitate de Agenţie Executivă intenționează să achiziționeze următoarele servicii:

  • Rebranding organizație și programe de sănătatea reproducerii și sexualității la adolescenți și tineri, inclusiv  Webdesign și programare pentru pagina de web a organizației.
  • Servicii de comunicare și PR (imagine proiect; transpunere pe materialele tipărite și promoționale; 2 comunicate de presă/ an)

Descarcă de aici Invitația de ofertare precum și specificațiile tehnice minime ale serviciilor.

03.0.5.2016 - Clarificări nr. 1

Taguri