Invitaţie de participare - Achiziţie de servicii de audit EVRICA

18-02-2011

Fundaţia Tineri pentru Tineri intenţionează să contracteze servicii de audit, COD CPV nr. 79212100-4, aferente cererilor de rambursare care vor fi efectuate în cadrul proiectului “EVRICA – Educaţie pentru Viaţă şi Responsabilizare Individuală prin programe de Cetăţenie Activă pentru tinerii din România” co-finanţat de Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 1, domeniul major de intervenţie 1.1, în cadrul contractului încheiat cu AM POS DRU nr.  POSDRU/85/1.1/S/56656.

Serviciile de audit trebuie efectuate în legatură cu un număr estimat de 12 cereri de rambursare intermediare şi o cerere de rambursare finală şi presupun verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului şi întocmirea de rapoarte de audit pentru cererile de rambursare intermediare şi pentru cererea de rambursare finală.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: „preţul cel mai scăzut”, cu respectarea cerinţelor documentaţiei de atribuire.

Documentaţia de atribuire, în baza şi conform căreia se va efectua selectarea ofertelor, cuprinzând cerinţele minime de calificare, detalierea calitativă şi cantitativă a serviciilor care se vor achiziţiona, precum şi condiţiile specifice ale evaluăriii, se poate descărca de mai jos, se poate solicita prin e-mail la adresa office@y4y.ro sau se poate ridica de la sediul nostru din Bucureşti, sector 2, str. Icoanei, nr. 29 A.

Invităm toţi operatorii economici interesaţi să ne contacteze  pentru orice informaţii suplimentare şi clarificări la adresa de e-mail office@y4y.ro sau prin fax 021-212 03 63.

Până cel mai târziu la data de 02.03.2011, ora 11.00, invităm toţi operatorii economici interesaţi să ne transmită oferta, întocmită în termenii prevăzuţi de documentaţia de atribuire.

Descarcă documentaţia de atribuire de aici.

Descarcă Clarificări 1 de aici.

Descarcă Clarificări 2 de aici.

Taguri