Misiune

13-02-2009

Tineri pentru Tineri (TpT) este o organizaţie neguvernamentală naţională, apolitică, independentă, nonprofit, bazată pe voluntariat care îşi propune:

  1. promovarea accesului tinerilor la educaţie/ informare şi servicii de sănătate, cu accent pe sănătatea reproducerii, planificare familială şi pe formarea abilităţilor privind viaţa de familie

  2. îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor prin implicarea lor activă în programe de sănătatea reproducerii destinate grupului de vârstă 15-24 ani

  3. militarea pentru drepturile adolescenţilor şi copiilor la nivel naţional şi internaţional