Educaţie pentru viaţa de familie

08-02-2009

Temele abordate în cazul programului de “Educaţie pentru viaţa de familie” sunt: Autocunoaştere şi comunicare, Comunicarea despre sexualitate, Anatomie şi fiziologie, Clarificarea valorilor şi luarea deciziilor, Rolurile sexelor, Contracepţie, Infecţii cu Transmitere Sexuală (ITS), HIV/ SIDA, Sarcină şi parentalitate, Prevenirea consumului de droguri, Planuri de viitor.

Metodele utilizate sunt interactive şi se bazează pe principiile învăţării experienţiale. Tineri pentru Tineri utilizează acest model al învăţării experienţiale în tot procesul de instruire, începând cu cursurile de formare şi terminând cu activităţile în afara şcolii.

Încă de la lansarea programului “Educaţie pentru Viaţa de Familie” (1993), Tineri pentru Tineri a ales utilizarea metodelor interactive de instruire, centrate pe beneficiar, cu activităţi ce răspund nevoilor tinerilor.

După ani de experienţă, putem afirma că voluntarii noştri sunt cei mai buni moderatori de sesiuni interactive, de activităţi de educaţie nonformală.

Indiferent de locaţie (Bucureşti sau alt judeţ), demersurile în implementarea programului în şcoală sunt aceleaşi şi includ proceduri de acord cu Inspectoratele Judeţene, conducerile liceelor, diriginţi şi părinţi.

Primul pas constă în realizarea de protocoale de colaborare cu unităţile de învăţământ responsabile, şi anume Inspectoratul Şcolar şi Casa Corpului Didactic (responsabilă de realizarea cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice).

Pasul următor se referă la contactarea unităţilor şcolare doritoare să intre în program şi semnarea de acorduri cu fiecare unitate şcolară în parte, care pune la dispoziţia voluntarilor orarul claselor de a 10-a pentru orele de dirigenţie.

În cazul educatorilor peer, în functie de programul pe care îl au, îşi “aleg” orele şi clasele care le convin şi contactează profesorul diriginte pentru a avea loc prima oră.

În cazul profesorilor, aceştia pot inclusiv să transforme acest program în materie opţională, în cazul în care părinţii solicită acest lucru.

Programul se desfăşoară apoi cu acordul părinţilor, care trebuie să semneze că sunt de acord ca fiul/ fiica să beneficieze de ore de educaţie pentru viaţa de familie. Acest lucru este necesar, întrucât beneficiarii sunt minori, iar părinţii decid pentru orele la care aceştia participă.

Coerenţa şi varietatea de probleme abordate în EVF oferă programului o flexibilitate tematică deosebită. Astfel, voluntarii pot insista pe temele solicitate de grup mai mult iar elevii pot contribui la modificarea programului prin sugerarea de noi tematici pentru viitor. Astfel, programul devine unul dinamic, cu teme atractive pentru fiecare grup de elevi, fiind întotdeauna respectată metodologia educaţiei nonformale.