Activitatea în şcoli şi licee

08-02-2009

Principala activitate şi ideea care a stat la baza înfiinţării organizaţiei Tineri pentru Tineri constă în desfăşurarea de activităţi adresate tinerilor din liceu, pentru formarea în rândul acestora a unui comportament sexual responsabil.

În prezent, domeniul în care ne desfăşuram activitatea este acelaşi, dar numărul activităţilor s-a mărit, accentuând diferite stiluri de abordare, iar numărul liceelor în care ne veţi întâlni a crescut. Şi creşte cu fiecare nou voluntar…

Programul desfăşurat în şcoală presupune activităţi interactive, moderate de voluntarii instruiţi în cadrul programelor ”Educaţie pentru Viaţa de Familie” şi “Comunicare pentru Schimbarea Comportamentului” cu elevii claselor a IX-a şi a X-a pe teme privind sănătatea reproducerii şi sexualitate.

Întâlnirile cu elevii se desfăşoară în timpul orelor de dirigenţie şi sunt, după caz, între 3 şi 12 întâlniri. Unele întâlniri constau în activităţi cu liderii tuturor claselor la care se desfăşoară programul (sesiuni plenare).

Activităţile la clasă sunt desfăşurate de către voluntari, elevi sau studenţi, care beneficiază de un program intensiv de instruire avizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Ministerul Sănătăţii.

Programul are priză la adolescenţi, datorită manierei interactive în care se desfăşoară, dar şi datorită subiectelor abordate.

De la început, acest program a fost elaborat pentru adolescenţi, iar în urma cercetării iniţiale, grupul ţintă stabilit a fost cel al tinerilor din liceu, de preferat cei de 16-17 ani. Motivul acestei alegeri constă în faptul că tinerii de această vârsta sunt cei mai expuşi situaţiilor şi comportamentelor de risc, fiind vârsta la care încep să aibă contacte sexuale.