Formare personal medical şi non-medical MAI

15-01-2004

Cursurile de formare se desfăşoară în cadrul proiectului “Prevenirea ITS & HIV/SIDA în şcolile şi unităţile militare din România”.

Scopul principal al acestor cursuri îl reprezintă dezvoltarea unor comportamente, atitudini şi practici sexuale responsabile în rândul grupului ţintă, alcătuit din elevi, studenţi, militari în termen şi militari angajaţi pe bază de contract, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 25 de ani, aflaţi în structura MAI.

Grupul ţintă va fi instruit prin intermediul personalului medical şi non-medical (ofiţeri) care va organiza în şcolile şi unităţile în care-şi desfăşoară activitatea, sesiuni de informare-educare privind reducerea riscului de infectare cu ITS şi HIV/SIDA, în rândul membrilor grupului ţintă.

La rândul lor, personalul medical şi ofiţerii vor fi formaţi în cadrul unor cursuri de formare conduse de traineri naţionali, anterior instruiţi în cadrul Cursului de Formare de Formatori (Training of Trainers - TOT).

Cursurile de formare sunt programate să se desfăşoare în perioada octombrie-decembrie 2004, în decursul acestora urmând a fi instruiţi un număr de 48 de medici şi asistente medicale şi 102 ofiţeri şi subofiţeri din cele 16 şcoli şi unităţi ale MAI incluse în proiect.

Întreg procesul de instruire descris anterior are la bază manualul - suport de curs redactat în urma efectuării unei cercetări privind nevoile de informare-educare ale membrilor grupului ţintă, prin aplicarea unor chestionare în rândul elevilor, studenţilor, militarilor în termen şi militarilor angajaţi pe bază de contract, precum şi prin organizarea unor focus grupuri şi grupuri nominale la care au participat medici, asistente medicale şi ofiţeri.

Manualul conţine şapte module, fiecare dintre acestea abordând un anumit subiect, conţinând obiective specifice şi sugerând activităţi menite să asigure realizarea acestor obiective. Subiectele abordate: “Sex şi sexualitate”, “Igiena personală”, “HIV/SIDA”, “Infecţiile cu transmitere sexuală”, “Comportamentele cu risc de infectare cu HIV”, “Prezervativul” sunt destinate să dezvolte în rândul grupului ţintă un comportament pozitiv şi responsabil în privinţa vieţii sexuale.