12-18 Nu e interzis să întrebi… 2003

15-09-2003

Finanţator: John Snow Inc. Training and Reaserch Institute/ USAID; Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA).

Parteneri: Asociaţia Română Anti-SIDA

Loc de desfăşurare: Tabăra de vară Năvodari

Perioada de desfăşurare: 18 iulie - 16 august

Activităţile campaniei au fost desfăşurate prin intermediul voluntarilor instruiţi, organizaţi în echipe de 13 persoane/ serie + 3 coordonatori.

Componenţa echipelor a fost după cum urmează:

  • 1 consilier/ psiholog şcolar;
  • 2 formatori;
  • 10 educatori peer.

Activităţile desfăşurate în tabăra din Năvodari au constat în:

  • instruirea tinerilor din tabăra în temele programului de educaţie pentru viaţa de familie, prin sesiuni organizate de grup (12-20 persoane). Această activitate a fost realizată de educatorii peer
  • instruirea profesorilor şi sensibilizarea acestora cu privire la importanţa educaţiei sexuale, ca şi cu privire la utilizarea metodelor interactive în procesul de predare, prin sesiuni organizate de grup, conduse de formatorii TnT
  • sesiuni de consiliere
  • educaţie prin teatru, adresată tinerilor, ce includea pe lângă componenta “artistică” şi sesiuni de informare în ceea ce priveşte HIV/SIDA. Totodată, un alt obiectiv a fost legat de reducerea stigmei şi discriminării persoanelor afectate de HIV/SIDA, prin conştientizarea tinerilor participanţi asupra problemelor cu care aceste persoane se confruntă
  • distribuirea de materiale informative şi discuţii libere.concursuri la cearşaf şi concursuri cu grupuri mari.concursuri la radio
  • distribuire de prezervative, inclusiv la discoteca din tabară.organizarea unui concurs între grupurile care au beneficiat de programul de instruire, pentru desemnarea celui mai bun educator (prin trecerea prin program, au participat practic la un curs de instruire, devenind educatori neoficiali)
  • petreceri în discotecă